banner

Daily Archives: 03/06/2023

Tối ưu hóa điều trị giãn mạch bằng Laser

Tối ưu hóa điều trị giãn mạch bằng Laser

Bình thường trên bề mặt da không nhìn thấy các mao mạch (thường gọi là gân máu). Vì lý do nào đó thì trên bề mặt da xuất hiện các chấm đỏ, các đường màu đỏ hoặc đỏ sẩm như sợi chỉ chạy ngoằn ngoèo hay như mạng nhện bề mặt da đó là biểu hiện của tình trạng giãn mạch.