Nghiên cứu khoa học

TRẺ HÓA DA BẰNG ND: YAG XUNG DÀI

Nghiên cứu khoa học


Nghiên cứu khoa học

TRẺ HÓA DA BẰNG Er: YAG LASER

Nghiên cứu khoa học


Nghiên cứu khoa học

LASER Er: TRONG ĐIỀU TRỊ SẸO VÀ RẠN DA

Nghiên cứu khoa học


Nghiên cứu khoa học

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LASER CO2 ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH DA LIỄU

Nghiên cứu khoa học


Nghiên cứu khoa học

TRẺ HÓA DA VÀ PICOSECOND LASER

Nghiên cứu khoa học