banner

Truyền hình Cần Thơ – Cẩn thận với dung dịch nước rửa tay khô

Truyền hình Cần Thơ – Cẩn thận với dung dịch nước rửa tay khô

Sự tiện lợi của dung dịch rửa tay không cần nước đã khiến nhiều người luôn đem theo thứ dung dịch này bên mình. Người ta lùng mua nước rửa tay khô bằng mọi cách, thậm chí có người còn xem nó như vật bất ly thân. Tuy nhiên liệu sử dụng quá nhiều nước rửa tay khô có gây ảnh hưởng gì không?

About the Author